Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Ανακοίνωση από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξάνδρειας

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξάνδρειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
·          Οι κάτοχοι ενεργών σημείων υδροληψίας που έχουν υποβάλλει έως και τις         31-12-2014 αίτηση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, υποχρεούνται έως και τις 30 Απριλίου 2015 να καταθέσουν αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης νερού για τα εν λόγω σημεία υδροληψίας.

·          Όσοι κάτοχοι σημείων υδροληψίας (πηγάδια, γεωτρήσεις κλπ), ενεργών και μη, δεν έχουν λάβει ποτέ σχετική άδεια ή αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν από τις            20-12-2005 και δε δήλωσαν εμπρόθεσμα (έως 31-12-2014) την υδροληψία που διαθέτουν στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, έχουν τη δυνατότητα υποβολής σχετικής αίτησης, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί εκπρόθεσμης υποβολής αιτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 17.3 της ΚΥΑ 146896/2014           (ΦΕΚ 2878 Β΄).
Η υποβολή των παραπάνω αιτήσεων γίνεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου (πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2333350127, αρμόδιος υπάλληλος Στάμος Δημήτριος).
                                                                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                        ΚΩΝ/ΝΟΣ  Γ.  ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: