Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση από το Επιμελητήριο Ημαθίας για τακτική συνεδρίαση

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στις 13 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας που βρίσκονται
στη Βέροια – Κεντρικής 3. Τα θέματα της συνεδρίασης είναι :
1. Επικύρωση Πρακτικού
2. Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις

3. Οικονομική Ενίσχυση
4. Ενημέρωση για τιμητικές διακρίσεις
5. Ενημέρωση για την υπόθεση αναγνώρισης υπηρεσίας
υπαλλήλου
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προμηθευτούν τα θέματα που θα συζητηθούν από το Επιμελητήριο.
Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε να παραστείτε στη συνεδρίαση αυτή, σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε έγκαιρα τους λόγους που δικαιολογούν την απουσία σας.
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Ουσουλτζόγλου
Ώρα Προσέλευσης 20:30
Τέλος Προσέλευσης 20:45
Έναρξη Συνεδρίασης 21:00

Δεν υπάρχουν σχόλια: